29 DIC | BILBO 
Mujeres Desenredando Violencias: Bertso Saio Feminista

Fecha: 29 de diciembre. 18:00 horas
Lugar: Hika Ateneo (Eskola Zumarkalea, 1). Bilbo